Mařenice » Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Mařenice

Obecní úřadObecně závazná vyhláška č. 2/2019,o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Mařenice