Mařenice » OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Obecní úřadOZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR