Mařenice » Povodňový plán

Obecní úřadPovodňový plán

Povodňový plán obsahuje a řeší organizační a technická opatření potřebná k odvrácení nebo zmírnění škod na životech a majetku při povodni. Vychází ze zkušeností z proběhnutých povodní, z charakteristiky území a z hydrometeorologických poměrů v dané oblasti. Řeší organizaci a přípravu technických prostředků, zabezpečovacích a záchranných prací v záplavových oblastech, ve  kterých se nacházejí nemovitosti a jiná zařízení před, při a po povodni.

Povodňový plán obce Mařenice na www.povodnovyportal.cz