Mařenice » Informace pro turisty

Obecní úřadInformace pro turisty

MÍSTNÍ PAMÁTKY

Kostel Máří Magdaleny

Největší památkou je místní kostel Máří Magdalény postavený dle plánů Octavia Grossi-Borggia r.1699-1714. Kostel prošel od možné požadované likvidace pro jeho devastační vzhled v 60. letech až k znovuobnovení Marcelem Hrubým a obětavostí ostatních lidí , v r. 1991 byl kostel znovu vysvěcen a rozšířen o osvětlení a hodiny. Ve zdech kostela byly náhrobky význačných osobností obce: 1648 A.M.Heinisch, r.1758 S.CH.Niese. 12.června 2004 se instalovaly dva nové zvony a to Panna Marie (380kg) a sv. Josef (220kg.) Zvony byly vysvěceny hlavním světitelem Mons. Karlem Havelkou, gen. vikářem litoměřické diecéze. Socha Panny Marie z Kalvárie i další památky byly odvezeny do muzeí v České Lípě a Liberci.

Součástí památky je schodiště, ohradní zeď hřbitova a zeď s nikami a kaplemi

Kalvárie

Na kopci Kalvárie stojí nově vysvěcená a obnovená barokní kaple, poblíž se nachází vytesané skalní reliéfy od lidových umělců.

Marianský sloup

Mariánský sloup za Mařenickou lesovnou směr na Kunratice dala postavit majitelka zákupského panství Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská (1672-1741), a to v blízkosti hájovny, kterou dala vystavět v r.1704, načež v r. 1706 u ní uspořádala velkolepý lov za účasti mnoha „hrabat a jiných kavalírů“. Tato hájovna byla za života velkovévodkyně zvána Franciska-Thhal. V době nedávno minulé byl sloup devastován. V součastnoti je uknčena I.etapa rekonstrukce Mgr. Žákem.

Barokní sousoší

Na silničním mostku je barokní sousoší z r.1831 až 1833, které znázorňuje postavy: Ukřižovaný sv.Václav a sv.Jan Nepomucký. Sousoší byla opravováno v letech 1896,1988 a 2002.

Kaplička sv.Antoníčka


vytesaná do skály v Antonínově údolí, asi 800 m západně o Mařenic. V údolí se nachází také pozůstatky náhonu, který téměř před 200 lety dodával energii přádelně bavlny.

Pomník padlým z 1. světové války

Zrenovovaný v roce 2008, umístěný ve středu obce Dolní Světlá. Do pomníku je vytesáno 35 jmen vojáků padlých v letech 1914 – 1918.

Skalní reliéfyKapličky, směr Trávník a Heřmanice

kapličky

Pomník československých hraničářů

v Horní Světlé.

Roubená stavení – Mařenice č.p.150,136,27,28Boží muka

u lesovny v Mařenicích.

PŘÍRODA

Jezevčí vrch

Vrcholová část kopce byla v roce 1967 vyhlášena národní přírodní rezervací. Předmětem ochrany je dobře zachovaný přirozený smíšený les, který tvoří převážně bučina pralesovitého charakteru. Na samotném vrcholu převládají jilmy, buky, javor klen a jasan ztepilý. Koncem května se lesem šíří intenzivní vůně světlefialové květiny – měsíčnice vytrvalé, známé také jako „Noční fiala“.

Památné stromy

Směrem na Heřmanice již 200 let roste Borovice lesní do stávající výšky 18 m. V Mařeničkách stojí stejně starý Javor mleč, vysoký 17 m.

V okolí

mařenice mapamařenice mapa Vhodný cíl výletu v okolí Mařenic je také Sirný pramen, přehrada Naděje a Ledová jeskyně.

Více informací na
www.luzicke-hory.cz

Kniha „Proměněná země“

O Mařenicích byla napsána kniha Proměněná země od F.R.Krause a J.Pecháčka, který zachycuje počátek období II.světové války hlavně z našeho regionu. Podkladem byly i některé údaje z místní kroniky. Nové údaje byly sepsány dle překladu p.Bohdana Tlustého a p. Tomáše Nováka ze Staré kroniky obce Mařenice.

Stravování a ubytování

marenicemarenice Firmy v obci