Mařenice » č.11/2014 O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Mařenice

Obecní úřadč.11/2014 O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Mařenice