Mařenice » Vysvěcení obnovené kaple na kopci Kalvárie

Obecní úřadVysvěcení obnovené kaple na kopci Kalvárie

Vážení přátelé, příznivci Mařenic a Kalvárie zvlášť.

19. června bylo naším setkáním na kopci Kalvárie u nově zrekonstruované kaple, zahájeno pokračování tradice Procesí k uctění Svaté trojice,
které bylo ukončeno válečnými roky druhé světové války. Po zahajovací fanfáře, kterou zatroubili Pražští trubači a krátké zahajovací řeči
Mařenického starosty, se uskutečnila Mše svatá k uctění Svaté trojice. Mše se uskutečnila pod širým nebem, což umocňovalo tento nevšední zážitek
a byla také spojena s nově vysvěcením kaple ve prospěch této Svaté trojice. Poté byl slavnostní koncert Mařenických umělců,
který byl přijat přítomnými návštěvníky s velkým uznáním.

Přes deštivé počasí, které bylo před a po této slavné události, v tento den nepršelo a dokonce chvílemi svítilo slunce.
Je pravda, že teplota vzduchu se blížila 5 a 6 stupňům, ale dobrý pocit z příjemné pohody daného okamžiku nás zahříval tak, jako horká káva s výbornými koláčky.
Po ukončení slávy, jsme se rozešli s tím, že příští rok, osm neděl po Velikonocích se sejdeme opět.

Petr Tlustý

Starosta obce