Mařenice » Vyhlášky nové

Obecní úřadVyhlášky nové

vyhláška č. 2/2015

vyhlaska c.2 2015

vyhláška č. 1/2015

vyhlaska c.1 2015

Řád veřejného pohřebiště

RAD VER. POHREB.

Nařízení obce č.1

narizeni-c.1

Opatření obecní povahy č.1 – ÚPO

Opatreni obec.pov.

č.12/2014 Požární řád Mařenic a zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

12-2014

č.11/2014 O stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadůa nakládání se stavebním odpadem na území obce Mařenice

11-2014

č.10/2014 O udržování čistoty a pořádku, o stanovení pravidelpro pohyb psů na veřejném prostranstvía o zabezpečení čistoty veřejného prostranství

10-2014

č.3/2011 O místním poplatku za ubytovací kapacitu

3-2011

č.2/2011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

2-2011

č.1/2011 O místním poplatku ze psů

1-2011